Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 01 năm 2016

Các cụ có câu: đi thưa về gửi. Chuyển nhà cũng vậy, đi thì phải thắp hương, về nhà mới cũng cần thắp hương nhập trạch. Đừng để sau có việc gì lại không tránh được.

Trong tháng 01 năm 2016 này có ngày nào tốt, ngày nào đẹp để chuyển nhà đến căn hộ, nhà mới của mình.

Chúng tôi chia ra 2 nhóm ngày tốt nhất và ngày tốt để bạn lựa chọn

Ngày tốt nhất để chuyển nhà nhập trạch tháng 01/2016

  • Chủ nhật ngày 03/01/2016 tức 24/11/2015 âm lịch Là can hợp với Thiên Đức nên mọi việc tốt đẹp, nhất là việc nhân nghĩa, ân đức. Nên chuyển vào giờ đẹp: 9h-11h
  • Thứ 4 ngày 13/01/2016 tức 01/12/2015 âm lịch Là thiện thần trong tháng, chủ về việc làm phúc đức, nhân nghĩa, giải oan, ân xá. Nên chuyển vào giờ đẹp: 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h
  • Thứ 3 ngày 19/01/2016 tức ngày 10/12/2015 âm lịch Là phúc đức của trời đất, nơi cư ngụ chính là Thiên Đạo; được tạo từ Tam hợp cục phối với Can dương mà ra; tất mọi việc đều cát lợi. Nên chuyển vào giờ đẹp: 11h-13h, 13h-15h, 15h-17h

Ngày tốt có thể chuyển nhà nhập trạch trong tháng 01/2016: do công việc hay hoàn cảnh gia đình bạn không thể sắp xếp được vào ngày đẹp nhất có thể chuyển sang các ngày khác như sau:

  • Chủ nhật ngày 10/01/2016 tức ngày 01/12/2015 âm lịch Là Thiên Can sinh Địa Chi, giống như mẹ sinh con, rất tốt đẹp cho những việc mang tính chất sinh sôi, nảy nở, khởi tạo, bắt đầu. Nên chuyển vào giờ: 9h-11h, 11h-13h, 13h-15h
  • Thứ 6 ngafy15/01/2016 tức ngày 06/12/2015 âm lịch Là thời điểm phú thịnh trong tháng, là nơi Lục hợp của phương vị Trường sinh trong Tam hợp cục; nó tương sinh, tương trợ với Tam hợp cục của Nguyệt kiến, thúc đẩy nó mà sinh ra Vượng; việc vui mừng không gì lớn hơn thế nên chủ về giàu có và thịnh vượng. Nên chuyển vào giờ đẹp: 5h-7h, 9h-11h
  • Thứ 5 ngày 28/01/2016 tức ngày 19/12/2015 âm lịch Là Địa Chi kết hợp với Nguyệt kiến mà nên Tam hợp cục, ắt là đại cát, đại lợi. Nên chuyển giờ đẹp: 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h

Ngày đẹp thì ắt có ngày xấu. Các ngày xấu trong tháng tốt nhất bạn không nên chuyển nhà

  • Chủ nhật ngày 24/01/2016 tức 15/12/2015 âm lịch
  • Thứ bảy ngày 30/01/2016 tức 21/12/2015 âm lịch

Trên là những lưu ý những ngày đẹp ngày xấu bạn nên chuyển nhà trong tháng 01/2016. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tiếp theo những ngày đẹp chuyển nhà trong tháng 02/2016

Xem thêm thủ tục nhập trạch bạn cần biết: Thủ tục nhập trạch cần biết khi chuyển đến nhà mới