Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 03 năm 2016

Ngày tốt chuyển nhà tháng 03 năm 2016

Tháng 03 rồi các gia chủ đã ăn hết bánh trưng chưa nhỉ. Có gia chủ nào chuyển nhà trong tháng này không? Sau đây là những ngày đẹp trong tháng để chuyển nhà nhập trạch.

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 01 năm 2016

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 02 năm 2016

 

Ngày tốt chuyển nhà tháng 03 năm 2016

Ngày tốt chuyển nhà tháng 03 năm 2016

Tháng này nghe vẻ có nhiều ngày đẹp phết đấy:

Thứ 4 ngày 02/03/2016 tức 24/01/2016 âm lịch là ngày Ngọc đường hoàng đạo.

 • giờ hoàng đạo: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Hướng xuất hành: Tây, Đông Nam, Tây Bắc

Thứ 5 ngày 10/03/2016 tức 02/02/2016 âm lịch là ngày Minh đường hoàng đạo.

 • giờ đẹp: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Hướng xuất hành: Tây Nam

Thứ 7 ngày 12/03/2016 tức 04/02/2016 âm lịch là ngày Chu Tước hắc đạo

 • giờ hoàng đạo: 1-3h, 7-9h, 11-13h,  13-15h,  19-21h
 • Hướng xuất hành: Tây, Đông Nam

Chủ nhật ngày 13/03/2016 tức 05/02/2016 âm lịch là ngày Kim Qúy hoàng đạo

 • giờ hoàng đạo: 5-7h, 11-13h, 15-17h
 • Hướng xuát hành: Đông Nam, Đông bắc

Thứ 2 ngày 14/03/2016 tức 06/02/2016 âm lịch là ngày Bảo Quang hoàng đạo

 • giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h
 • Hướng xuất hành: Đông Nam, Tây Bắc

Thứ 4 ngày 16/03/2016 tức 08/02/2016 âm lịch là ngày Ngọc đường hoàng đạo

 • giờ hoàng đạo: 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Hướng xuất hành: Đông, Nam

Thứ 3 ngày 22/03/2016 tức 14/02/2016 âm lịch là ngày Minh đường hoàng đạo

 • giờ đẹp: 5-7h, 11-13h, 13-15h
 • Hướng xuất hành: Tây, Đông Nam

Thứ 6 ngày 25/03/2016 tức 17/02/2016 âm lịch là ngày Kim Qúy hoàng đạo

 • giờ đẹp: 5-7h. 11-13h. 15-17h
 • Hướng xuất hành: Đông, Tây nam